Certifikáty a standardy

Pro oblast kvality managementu jsme certifikováni na tyto normy:

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001:2007, ČSN EN 1090-1 a  ČSN EN 1090-2 .

V oblasti svařování jsme certifikováni na tyto normy:

Osvědčení o výrobní kvalifikaci pro výrobu a montáž nerezových bazénů, tlakových zařízení a ocelových konstrukcí dle ČSN EN ISO 3834–2:2006 (tzv. „velký svařovací průkaz výrobce“) s těmito podrobnostmi a podmínkami certifikátu v rozsahu, který potvrzuje: Druh výrobku – SKP: výroba a montáž nerezových bazénů, tlakových zařízení a ocelových konstrukcí. Výrobkové normy: ČSN 73 2601, ČSN EN 1090-1 +A1, ČSN EN 1090-2 +A1, ČSN EN 13451 část 1-11. Další normy pro proces svařování (podle ČSN EN ISO 3834-5): ISO 9606-1, EN ISO 13916, EN ISO 14555, EN ISO 14731, EN ISO 14732, EN ISO 15607, EN ISO 15609-1, EN ISO 15614-1, EN ISO 17637, EN ISO 17662, EN ISO 3452-1, EN ISO 23277. Skupina základních materiálů (podle CR ISO 15608): 8.1; 8.2; 10.1. Procesy svařování a příbuzné procesy: 135, 141, 111, 786. Certifikát o vzdělání a odborné kvalifikaci vlastního zaměstnance výrobce pro nedestruktivní technologie dle ČSN ISO 9712:2013 pro rozsah certifikace zkoušení kapilární metodou „PT“ pro sektor „w“ a „kvalifikační stupeň 2“. Certifikát o vzdělání a odborné způsobilosti zaměstnance výrobce pro vizuální zkoušky v rozsahu dle ČSN EN ISO 17637(Nedestruktivní zkoušení svarů – Vizuální kontrola tavných svarů) a ČSN EN 13018 (zásady pro přímou a nepřímou vizuální kontrolu stavu povrchu výrobku, provedení lícovacích ploch, geometrického tvaru výrobku).  
Online poptávka Servis bazénů Reference

Aktuality:

Proudové systémy pro kondiční plavání

Uvádíme originální výrobek proudového zařízení pro kondiční plavání. Odpovídáme na stále větší potřebu našich zákazníků poskytovat zařízení s vyšším výkonem, než je tomu dosud na trhu s těmito výrobky. Více ...

Titanové bazény

Na základě stále vyšších požadavků našich zákazníků jsme v dubnu 2016 předali první bazén vyrobený z titanového materiálu. Například salinita vody z Mrtvého moře nedovolovala použití i těch nejkvalitnějších nerezových ocelí. Berndorf Bäderbau je tak první výrobce titanových bazénů na světě. Více .....
Počet realizací: 956