Technologie

Vynález nerezové oceli, od svého objevení v roce 1913, změnil pohled na užitné vlastnosti tohoto kovového materiálu, jak ho znaly generace předtím. Vlastnosti nového materiálu se staly důležité také pro využití v oblasti výstavby nerezových bazénů.

Více než  40-leté zkušenosti s výstavbou bazénů z nerezové oceli dovolily Berndorfu Bäderbau vyvinout speciální stavební technologii. Tato technologie umožňuje flexibilně přizpůsobit tvary bazénů nejrůznějším představám designerů a architektů.

Konečná montáž  bazénů se realizuje z předem vyrobených prefabrikátů, minimalizují se tak montážní práce přímo na místě a montáž tak probíhá velice rychle.

 

Konstrukce bazénů z nerezové oceli

Konstrukce bazénů z nerezové oceli tvoří prefabrikované části stěn bazénu (včetně přelivných žlábků) o délce až 5 m. Tyto části jsou díky použití vertikálních výztužných žeber po celé hloubce stěny bazénu odolné proti ohybu.Boční stěny se kotví do železobetonových základů.

U hloubek bazénu větších než 2,2 m se doporučuje smíšená konstrukce u které se od hloubky 1,2 m až po dno bazénu postaví opěrná betonová vana.

Technologie pro stavbu nových bazénů

Části bočních stěnjsou zpravidla ukotveny do podezdívky pomocí armované horní vrstvy betonu.

Pro malé nebo kryté bazény slouží jako rovina pro ukotvení stěn bazénu základová deska budovy. Části stěn mohou být v tomto případě ukotveny do železobetonu nebo prostřednictvím výztužných žeber.

Horizontální síly, působící na stěny bazénu, způsobené tíhou vody v napuštěném stavu nebo tlakem zeminy zásypu stěny bazénu, jsou zesíleny formou šikmých ocelových vzpěr.

Při stavbě nových bazénů v krytých bazénech jsou horizontální síly, působící na stěny bazénu, způsobené tíhou vody v napuštěném bazénu, kotveny přímo do betonového základu kolem bazénu a to prostřednictvím upevňovacích prvků na přelivném žlábku.

Technologie pro rekonstrukci bazénů

Montáž bazénu z nerezové oceli se může v některých případech zjednodušit na obložení stěn původního bazénu. V závislosti  na stavu stávající bazénové konstrukce  statik určí optimální využití a možné zatížení. Spolu s našimi specialisty navrhnou optimální způsob vestavby nové ocelové konstrukce.

Do nosného podkladu dna, který je nejčastěji  vybudován ve formě štěrkového lože s horní vrstvou písku, lze velmi jednoduše ukotvit potřebné vtokové trubky a systémy. Speciálně patentovaný systém pro vtok čisté vody ve formě dnových kanálů s odpovídajícími vtokovými otvory tvoří integrovanou součást dna bazénu.

Dno bazénu se nakonec uzavře položením nerezových dnových plechů  a následně se zavaří. Bazén se tak uzavře a vytvoří tak hermetickou nádobu. Dnové plechy jsou již ve výrobě opatřeny raženými 3D nopy, které vytvoří v souladu s evropskými normami bezpečnostní protiskluzný povrch.

Poslední operací je vestavba bazénových atrakcí, jako např. schody, sedací lavice, lehátka, žebříky ve výklencích atd.. Ty jsou obvykle již ve výrobě vevařeny do části stěn.

Velké množství podvodních reflektorů, masážních trysek a různých odsávacích a vtokových zařízení je v závodě nepropustně svařováno a poté podrobeno zkoušce těsnosti. Tyto komponenty lze pak montovat přímo na místě.

Online poptávka Servis bazénů Reference

Aktuality:

Proudové systémy pro kondiční plavání

Uvádíme originální výrobek proudového zařízení pro kondiční plavání. Odpovídáme na stále větší potřebu našich zákazníků poskytovat zařízení s vyšším výkonem, než je tomu dosud na trhu s těmito výrobky. Více ...

Titanové bazény

Na základě stále vyšších požadavků našich zákazníků jsme v dubnu 2016 předali první bazén vyrobený z titanového materiálu. Například salinita vody z Mrtvého moře nedovolovala použití i těch nejkvalitnějších nerezových ocelí. Berndorf Bäderbau je tak první výrobce titanových bazénů na světě. Více .....
Počet realizací: 956