Dotační programy

Dotační programy

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP PIK
Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO-1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Projekt

INOVACE UZÁVĚRU URČENÉHO PRO UZAVŘENÍ NEBO ZAKRYTÍ VÍK VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH OTVORŮ

Je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je uvedení inovovaného produktu – inovovaných nerezových bazénů, vířivek a wellness s bezšroubovým uzávěrem technologických otvorů na trh.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005804
Projekt

INOVACE V OBLASTI VÝROBY NEREZOVÝCH BAZÉNOVÝCH STĚN A OZNAČOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH A PLAVECKÝCH PRVKŮ V NEREZOVÝCH BAZÉNECH

Je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zavedení výroby inovovaných produktů v rámci výrobkového portfolia žadatele, a to bazénové stěny s odtokovým žlábkem, které jsou vytvořeny z jediného kusu materiálu a barevného označování nerezových materiálů pomocí termotlakého nanášení barevné vinylové vrstvy.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012150
Projekt

INOVACE BERNDORF

Je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozšíření produktové inovace spočívající ve výrobě bazénů s pohyblivým dnem a 3D vodních atrakcí.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012150

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů